Virksomhedssamarbejde med Aalborg Handelsskole


På Aalborg Handelsskole tilstræber vi at udbyde en undervisning med udgangspunkt i de seneste udviklingstendenser, og som samtidig stemmer overens med virkeligheden. Derfor ser vi samarbejdet med erhvervslivet som en af grundpillerne i skolens aktiviteter.

Hos os har I mulighed for både at dele ud af jeres erfaringer, lære af eleverne eller måske indgå i et samarbejde med en gruppe eller klasse. Vi har flere års tradition for at samarbejde med erhvervslivet omkring undervisningen – det gælder f.eks. i forbindelse med gæstelærer, virksomhedsbesøg, studieprojekter mv. Med andre ord kan I være med til at give eleverne en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde i erhvervslivet. Omvendt får I et godt indblik i de unge og deres uddannelse – og hvem ved – måske jeres kommende medarbejdere.
I dag samarbejder vi bl.a. med virksomheder om:
  • Gæstelærer
  • Virksomhedsbesøg
  • Casevirksomhed
  • Tilbyd eleverne et projekt
  • Indgå en partnerskabsaftale med Handelsgymnasiet
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk