Virksomhedsbesøg


Virksomhedsbesøg indgår som en naturlig del af undervisningen på Aalborg Handelsskole, hvor eleverne får lejlighed til at lære mere om forskellige brancher og jobfunktioner. Et virksomhedsbesøg kan enten bruges til at give eleverne en overordnet viden om hverdagen i en virksomhed eller bruges som et led i undervisningen – evt. i forbindelse med et projekt.  

Et virksomhedsbesøg giver samtidig jeres virksomhed en enestående mulighed for at skabe en øget opmærksomhed og interesse overfor skolens elever. I får bl.a. mulighed for at vise, hvad jeres virksomhed står for, hvordan jeres dagligdag fungerer, hvilke jobfunktioner der findes etc.

Vil I også vise jeres virksomhed frem for skolens elever – kontakt da en repræsentant fra skolens erhvervslivskontakt.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk