Vedtægter


§1. Aalborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 19366316

Stk. 2. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§2
. Institutionen er oprettet i 1875…
Læs alle Aalborg Handelsskoles vedtægter: 
(offentliggjort pr. 1. juli 2017)
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk