Trivselsundersøgelser


På Aalborg Handelsskole gennemføres der løbende trivselsundersøgelser med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk