Tilbyd de studerende et projekt


Står jeres virksomhed med en problemstilling, som I gerne vil have undersøgt nærmere, så kan et projektsamarbejde med Aalborg Handelsskoles elever være en oplagt mulighed. Eksempler på problemstillinger kan være: Hvordan får vi optimeret salget til vores marked? Hvordan kan vi forbedre vores serviceniveau i butikken? Hvilke eksportmarkeder bør vi satse på? – mulighederne er mange og kan afhænge af jeres virksomheds situation.

Udgangspunktet for samarbejdet er, at eleverne arbejder med en konkret problemstilling og udarbejder et løsningsforslag til jer. Udbyttet for eleverne er at få øvelse i at omsætte teori til praksis i forbindelse med en aktuel problemstilling, mens I som virksomhed kan drage nytte af de unges viden.

Er I interesseret i at høre mere om et samarbejde med Aalborg Handelsskoles elever? Kontakt en repræsentant fra vores erhvervslivskontakt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk