Strategiplan


I efteråret 2011 blev Aalborg Handelsskoles bestyrelse, samarbejdsudvalg samt øvrige medarbejdere inddraget i den proces, der førte til udarbejdelsen af Aalborg Handelsskoles strategiplan 2012-2017.
 
Processen tog udgangspunkt i ledergruppens analyse og pejling af de udfordringer og muligheder, der bl.a. samfundsmæssigt, uddannelsespolitisk og demografisk tegner sig for skolen i et 5-10 årigt perspektiv.
 
I strategiperioden vil ledelse og medarbejdere således arbejde på at sikre skolen som en økonomisk selvstændig handelsskole med fokus på merkantile uddannelser og kurser. Som konsekvens heraf blev Aalborg Handelsskoles vision og værdier konfirmeret, og skolens bestyrelse godkendte i december 2011 de 5 strategiske fokusområder, ledelsen på baggrund af analysen havde identificeret som de væsentligste satsninger for at sikre fremtiden for Aalborg Handelsskole.

De valgte strategiske fokusområder er:
  • Aalborg Handelsskole – erhvervslivets skole
  • Aalborg Handelsskole – den internationalt orienterede skole
  • Aalborg Handelsskole – den digitale skole
  • Aalborg Handelsskole – den attraktive skole
  • Aalborg Handelsskole – den samarbejdende skole
  • Aalborg Handelsskole - den læringsorienterede skole
 
Læs mere om Aalborg Handelsskoles strategiplan for 2012-2017 her:
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk