Selvevaluering


Hvert 3. år gennemfører Aalborg Handelsskole en samlet evaluering af skolens indsatser og resultater, hvor vi anvender værktøjet KVIK (Kvalitetsværktøj til udvikling af Innovation og Kompetence). Målet er at lære mere om skolen for at kunne foretage forbedrende handlinger.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk