Resultatløn 2018/2019


Bestyrelsen for Aalborg Handelsskole har med virkning fra den 1. august 2018 indgået en 1-årig resultatlønsaftale med skolens direktør.   

Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

Konkret omfatter resultatlønsaftalen flg. fokusområder: 

  • Udarbejdelse af strategi
  • Optimering af læring
  • Økonomistyring og effektiv institutionsdrift
  • Bekæmpelse af frafald
  • Fokus på øget lærer-elevtid
  • ETU – udarbejdelse af handleplan for alle områder
  • Fortsat fokus på det gode arbejdsmiljø
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk