Resultatløn 2017/2018


Bestyrelsen for Aalborg Handelsskole har med virkning fra den 1. august 2017 til den 30. april 2018 indgået en resultatlønsaftale med skolens direktør.

Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

Konkret omfatter resultatlønsaftalen flg. fokusområder:

  • Overholdelse af skolens budget for 2017
  • Videre implementering af digitaliseringsprojektet
  • Opfølgning på skolens strategiplan for 2012-2017
  • Implementering af gymnasiereformen
  • Indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne
  • Videre implementering af OK13, OK14 og OK15
  • Opfølgning på MTU 2016
  • Implementering af persondataforordningen

Opfyldelse

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk