Resultatløn 2015/2016


Bestyrelsen for Aalborg Handelsskole har med virkning fra den 1. august 2015 indgået en 1-årig resultatlønsaftale med skolens direktør.  

Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.
Konkret omfatter resultatlønsaftalen flg. fokusområder: 
  • Overholdelse af skolens budget for 2015
  • Videre implementering af digitaliseringsprojektet
  • Opfølgning på skolens strategiplan for 2012-2017, Capacity Building begrebet indarbejdes
  • Videre implementering af erhvervsuddannelsesreformen, ministerlåene indarbejdes
  • Indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne
  • Udarbejdelse af plan for fremtidig kapacitetsudnyttelse på AH
  • Videre implementering af OK13, OK14 og OK15

Opfyldelse

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk