Resultatløn 2013/2014


Bestyrelsen for Aalborg Handelsskole har med virkning fra den 1. august 2013 indgået en 1-årig resultatlønsaftale med skolens direktør.

Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

Konkret omfatter resultatlønsaftalen flg. fokusområder:

  • Overholdelse af skolens budget for 2013
  • Initiativer til udvikling af innovativt læringsmiljø
  • Opfølgning på skolens strategiplan for 2012-2017
  • Indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne
  • Tilpasning af ledelsesorganisationen på Aalborg Handelsskole
  • Implementering af OK 13 m.v.

Opfyldelse

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk