Skolepraktik


Såfremt du ved afslutningen af dit grundforløb ikke har fundet en elevplads, kan du søge om optagelse i skolepraktikken. Uddannelsesgarantien sikrer, at du som minimum kan gennemføre en merkantil uddannelse med opstart i skolepraktikken og eventuelt med restelevtid i en virksomhed uden for skolen. Skolepraktikken er et tilbud som kræver, at du opfylder visse betingelser for at blive optaget.
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk