Praktikplan


En praktikplan kan være et nyttigt redskab til at tilrettelægge elevens praktikforløb. Vi anbefaler at udarbejde en praktikplan inden eleven begynder, og gennemgå denne med eleven i elevens første ansættelsestid.

Praktikplanen bør indeholde en opsummering af uddannelsesmålene for eleven, og er generel god ift. at afstemme forventninger, der vedrører elevtiden. Praktikplanen kan desuden være en god guideline for jer som virksomhed, så det bliver nemt at holde styr på elevens uddannelsesforløb og læring. Praktikplanen sikrer, at eleven opnår de mål, der er med uddannelsen og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring.

Kontakt gerne én af vores praktikkonsulenter for at få udleveret en skabelon til en praktikplan.

PraktikService
Christina Frank
Praktikkonsulent
Tlf.: 27100130
Lars Halskov
Praktikkonsulent
Tlf.: 27886017
Søren Larsen
Praktikkonsulent
Tlf.: 91333304
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk