Praktikpladssøgende


Som praktikpladssøgende skal du registreres i en database for søgende. Du kan kontakte en praktikkonsulent for at få dette gjort. Som tilmeldt i databasen har vi mulighed for at formidle kontakten videre, hvis en arbejdsgiver henvender sig i forbindelse med en aktuel elevplads.
 
Som praktikpladssøgende kan du desuden få personlig hjælp af en praktikkonsulent eller følge den praktiske gennemgang på Moodle til at skrive en god og attraktiv ansøgning.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk