PraktikCenter - Lokale undervisningsplaner m.m.


Her finder du de lokale undervisningsplaner for de merkantile erhvervsuddannelser, der udbydes i skolepraktik. En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag, temaer og moduler, du som elev skal igennem. Nedenfor finder du også vores kvalitetshåndbog, samarbejdsaftaler med andre skoler m.m.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk