Optagelsesprocedurer og økonomi - skolepraktik


Praktikcentret vil indkalde dig til et informationsmøde om skolepraktik med mindst en uges varsel. Mødet kan holdes indtil to uger før og skal være afholdt senest en uge efter afslutningen af grundforløbet. Som elev har du mødepligt til dette møde, og du har ikke mulighed for at blive optaget i skolepraktik, hvis du udebliver. Dette gælder også for elever, der søger optagelse til skolepraktik på et andet grundlag.

Elever, der opfylder betingelserne for at kunne optages til skolepraktik, optages af skolen til påbegyndelse af undervisning i skolepraktik præcis en måned efter grundforløbets afslutning.

Ved optagelse indgår praktikcentret en skoleaftale med eleven. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning - bl.a. hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og hvordan der følges op på planen.

Ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af praktikcentret på baggrund af en aftale med den skole, hvor du som elev har afsluttet det adgangsgivende grundforløb, henholdsvis er registreret som praktikpladssøgende.

For elever, der kan optages til skolepraktik foretages ansøgnings- og optagelsesproceduren af det praktikcenter, som eleven indgår skoleaftale med.

Har et praktikcenter indgået en aftale med en skole om udførelse af skolepraktik på skolens vegne, skal de berørte elever snarest muligt og senest ved optagelse gøres bekendt med samarbejdsaftalens betydning for eleverne mht. om det er praktikcentret eller skolen der:

  • Efter optagelsen har eleverne registreret som praktikpladssøgende i henhold til reglerne herom
  • Indkalder eleverne til skolepraktik
  • Meddeleler eleven om den skoleundervisning, der veksler med skolepraktik
  • Træffer afgørelse om elevens fortsatte opfyldelse af egnethedskravene
  • I øvrigt er ansvarlig for elevens uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser

Økonomi

Elever der er optaget i et PraktikCenter, og som ikke modtager anden offentlig ydelse er berettiget til skolepraktikydelse.

Om dig Ydelsen udgør i 2018
Elever under 18 år 3.120 kr./md
Elever over 18 år 7.475 kr./md

Ydelsen fastsættes på den årlige finanslov og udbetales bagud.

PraktikCenter og skolepraktik
Camilla Lee Støvring
Vejleder
Tlf.: 91333332
Kirisha Mahalingasivam
Vejleder
Tlf.: 27793371
Regitze Larsen
Uddannelsessekretær
Tlf.: 27105906
Søren Lauritsen
Vejleder
Kontor/handel og virksomhedspraktikanter
Tlf.: 27100178
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk