Oplæringsansvarlig


For enhver virksomhed, der ansætter en elev, gælder det, at virksomheden skal udpege en uddannelsesansvarlig. Den uddannelsesansvarlige er under elevtiden elevens støtteperson, som tager ansvar for elevens ve og vel, herunder opfølgningssamtaler, kvalitetssikring m.m.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk