Løn og lønrefusion


Som virksomhed skal du aflønne eleven under såvel praktikperioder som skoleophold fra den dag, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft.

I forhold til lønnen gælder der faste overenskomster for elever under 25 år. Det vil sige, at lønnen og øvrige forhold er fastsat på forhånd med udgangspunkt i de overenskomster, der gælder for området. For elever over 25 år skal ansættelsesvilkårene forhandles individuelt. 

Lønrefusion

For alle virksomheder gælder det, at når eleven er på skoleophold, afregnes helt automatisk et refusionsbeløb til virksomheden fra AUB. Taksterne ændres fra år til år. For at få lønrefusion er det en betingelse, at:

  • du og eleven har en godkendt uddannelsesaftale
  • din elev ikke arbejder samtidig med sit skoleophold
  • du udbetaler overenskomstmæssig løn.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk