Arbejdstid


I ansættelsesoverenskomster, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter, fremgår arbejdstiden og regler herom. I de fleste overenskomster er arbejdstiden gennemsnitlig 37 timer om ugen. Arbejdstiden for en enkelt uge må dog højst være på 45 timer.
 
Arbejdstiden for elever under 18 år må ikke overstige 8 timer pr. dag.
 
Elever kan have overarbejde i samme omfang som øvrige medarbejdere. Ved overarbejde har eleven krav på overtidsbetaling/afspadsering.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk