Se ledige elevpladserPraktikServicePraktikCenterUddannelsesgaranti
Praktik og elevplads
Når du har afsluttet grundforløbet er du klar til at fortsætte på hovedforløbet, hvor du skal finde en elevplads i en virksomhed inden for enten kontor, handel eller detail. PraktikService på Aalborg Handelsskole kan hjælpe dig med at finde en elevplads. Som elev i en virksomhed får du elevløn og forløbet er kun afbrudt af korte skoleophold på skolen.

Der findes flere forskellige former for praktikforløb. Du kan komme i praktik i enten en dansk eller udenlandsk virksomhed. Og har du ikke held med at finde en elevplads, har du mulighed for at afslutte din uddannelse i skolepraktik på handelsskolen.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk