Personalepolitik


Aalborg Handelsskoles personalepolitik tager udgangspunkt i skolens idégrundlag og i skolens personalestrategi.
Af skolens idégrundlag fremgår bl.a. 
  • vi vil på en gensidig understøttende måde være en attraktiv arbejdsplads med vægt på medarbejdernes udvikling, idéer og mål
  • vi vil til stadighed sikre et aktivt og fagligt uddannelsesmiljø med motivation og trivsel som centrale elementer, og hvor kvalitet, engagement og arbejdsmiljø har høj prioritet
Af skolens personalestrategi fremgår: 

Der skal ske en fortsat uddannelse af samtlige medarbejdergrupper for at 1) understøtte deres stærke sider, således at de opnår personlig succes, 2) fremme den enkeltes personlige udvikling, 3) sikre en udvikling, der sætter dem i stand til at deltage i forandringsprocesser, fungere i sociale sammenhænge og fungere i usikre situationer samt 4) sikre oplevelse af ledelsessituationer, der udvikler et ledelsesberedskab. 

Du finder hele Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik i linket nedenunder.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk