Praktik / elevplads


Når du har afsluttet grundforløbet er du klar til at fortsætte på hovedforløbet, hvor du skal finde en elevplads i en virksomhed inden for enten kontor, handel eller detail. 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk