Fire elever hædret med hver 20.000 kr.

9. december 2016

De tre elever Christoffer Dyran, Maja Lindgren Nielsen og Laura Kjølberg Mocci fra Handelsgymnasiet Aalborg samt Sascha Bundgaard, der går på EUD Business har hver netop modtaget et hæderslegat af fonden HTS Nordjylland (Handel, Transport og Service). Ved en ceremoni på Tech College fik eleverne diplomer, penge og pæne ord med på vejen som en påskønnelse af deres indsats og dygtighed inden for uddannelser, der vedrører handel-, transport- og servicefag.

I udvælgelsen har fonden bl.a. lagt vægt på, at eleverne igennem deres studie har været dygtige og målrettede. Desuden belønnes eleverne for, at de har bidraget positivt til det gode sammenhold og sociale miljø i klassen.

- Eleverne har bevist, at de uddannelsesmæssigt har gjort en kæmpe indsats. Det gælder både i forhold til det rent faglige, og i forbindelse med at bidrage aktivt til det sociale sammenhold. Kombination mellem at kunne præstere godt fagligt og samtidig udvise stærke sociale kompetencer er vigtige egenskaber at have, fortæller Poul Søe Jeppesen, der er direktør på Aalborg Handelsskole.

Udover de fire elever fra Aalborg Handelsskole blev der også uddelt legater til elever fra Tech College og AMU Nordjylland. Bag indstillingen af eleverne står de enkelte skoler, og for flere af eleverne kommer legatet som en rigtig god håndsrækning bl.a. i forbindelse med deres videre studier. Flere af dem overvejer nemlig et studie- eller praktikophold i udlandet.

Det er sjette gang, at HTS-fonden uddeler hæderslegater til elever fra de tre uddannelsesinstitutioner.

 

Billede:

Legatmodtagerne fra Aalborg Handelsskole er fra venstre Christoffer Dyran, Maja Lindgreen Nielsen, Laura Kjølberg Mocci og Sascha Bundgaard. Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk