Organisation


Ca. 2300 elever og knap 300 medarbejdere har sin daglige gang på én af skolens fire afdelinger i byen på henholdsvis Strandvejen, Langagervej, Turøgade og Saxogade.

Handelsgymnasium - HHX

  • 3-årig gymnasial uddannelse
  • Beliggende i Turøgade og Saxogade.

Erhvervsuddannelser - EUX Business og EUD Business

  • EUX Business og EUD Business
  • Hovedforløb med en lang række specialer
  • Beliggende på Strandvejen og Langagervej.

Kursusafdeling - Center for Karriere og Uddannelse

  • Tilbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), virksomhedstilpassede kurser og intensive korte kurser inden for bl.a. sprog, ledelse, økonomi, IT, salg og markedsføring m.m. Flere af kurserne kan desuden tages som fjernundervisning.
  • Udbyder enkeltfag og Åben Uddannelse
  • Beliggende på Langagervej.
Skolens fællesadministration og økonomiafdeling har til huse på Strandvejen 25, 9000 Aalborg.
Direktør
Rikke Christoffersen
Direktør
Mobil: 91333370
Ledelse i Saxogade - Handelsgymnasiet
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
Tlf.: 27105956
Malene Sønderskov Jürs
Uddannelseschef
Tlf.: 91333317
Peder Overgaard Pedersen
Uddannelseschef
Tlf.: 27105924
Ledelse i Turøgade - Handelsgymnasiet
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
Tlf.: 27105956
Jørn Dahl
Uddannelseschef
Tlf.: 27105929
Lone Damgaard Knudsen
Uddannelseschef
Tlf.: 27105913
Ledelse på Strandvejen - EUD Business
Hans Jørgen Møller
Forstander
Tlf.: 27105932
Ledelse på Langagervej - EUD Business
Hans Jørgen Møller
Forstander
Tlf.: 27105932
Ledelse - Center for Karriere & Uddannelse
Hans Jørgen Møller
Forstander
Tlf.: 27105932
Torben Lindy Christensen
Uddannelseschef
Tlf.: 27105933
Stabsfunktioner
Flemming Pentz Madsen
IT-chef
Tlf.: 21717365
Henrik Vestergaard
Kontorchef
Tlf.: 27105900
John Magnussen
Servicechef
Tlf.: 27105965
Martin Rytter
Informationschef
Tlf.: 27105909
Tommy Eduardsen
Økonomichef
Tlf.: 27105904
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk