Aalborg Handelsskole åbner outlet i Turøgade

26. oktober 2018

Den 1. marts åbnede Aalborg Handelsskole sin elevbutik – DetailShoppen – på Vesterbro i Aalborg. Siden er det gået slag i slag, idet der kort før skolernes sommerferie blev åbnet et outlet på skolens afdeling på Langagervej. Nu ser endnu et outlet dagens lys, idet DetailShoppen netop har åbnet et outlet på Aalborg Handelsgymnasiums afdeling i Turøgade.

Formålet med DetailShoppen og dets tilhørende outlets er at tilbyde praksisnær læring for de elever, der ikke har fundet en elevplads som salgsassistentelever. Uddannelsesforløbet tager afsæt i læringsmål for salgsassistentelever og finder sted under kyndig vejledning af vejledere med erfaring fra detailhandlen. Såvel butikker som outlets arbejder med varer i kommission.

Foto: Rektor Charlotte Koldsø fra Aalborg Handelsgymnasium klipper snoren og erklærer DetailShoppen Outlet Turøgade for åben (foto: Marcus Bak, DetailShoppen)Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk