50 undervisere i virksomhedspraktik

19. april 2018

Undervisere fra Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser - EUX og EUD Business – deltager i øjeblikket i praktikforløb hos en række nordjyske virksomheder. Siden foråret 2017 har skolen sendt op mod 50 undervisere ud i erhvervslivet for at få højaktuel viden om de brancher og områder, som de uddanner til.

Projektet, der er støttet af Regionsrådets Uddannelsespulje, giver de enkelte undervisere en unik mulighed for at få en større praktisk viden inden for eget fagområde – til gavn for eleverne.

For Camilla Sand, der underviser i fagene afsætning og kommunikation, har praktikforløbet hos Brønderslev-virksomheden CUBIC-Modulsystem A/S givet et stort udbytte:

- Jeg underviser i fag, hvor salg og kommunikation inden for B2B-viksomheder udgør en væsentlig del af pensum. Da det samtidig er dét marked, som jeg har mindst praktisk erfaring inden for, var det derfor oplagt at få en praktikaftale med en B2B-virksomhed, fortæller Camilla Sand og fortsætter.

- I løbet af praktikken fik jeg mulighed for at følge flere medarbejdere i forskellige afdelinger og observere deres arbejdsdag. Undervejs interviewede jeg medarbejderne, og på den måde fik jeg mere viden om de områder, hvor jeg manglede den praktiske erfaring.

Også for CUBIC-Modulsystem A/S har samarbejdet med handelsskolen været givtig.

- Det var en god måde at samarbejde med Aalborg Handelsskole på. Vi har løbende kontorelever ansat i vores virksomhed, og hvis vi kan være med til at vise og fortælle, hvad der er for nogle kompetencer, som vi lægger vægt på hos vores kommende elever, så er det en stor gevinst for os i fremtiden, siger direktør Jesper Fristrup.

For Aalborg Handelsskole er kontakt med erhvervslivet et stort fokuspunkt, og skolen samarbejder i dag med en lang række virksomheder.

- Én af vores store styrker er netop at have et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vores elever skal efter endt undervisningsforløb ud i virksomhederne og have en elevplads, og det er derfor meget naturligt for os, at vores undervisere også møder den verden, som vi uddanner vores elever til, fortæller uddannelseschef Elida Hald Christensen fra Aalborg Handelsskole.

- Vi arbejder løbende med at gøre undervisningen så virkelighedsnær som muligt med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Her kan praktikforløbene give et godt indblik i erhvervslivets opgaver og udfordringer, og underviserne kan samtidig styrke deres kompetencer inden for deres fag. Denne viden kan efterfølgende omsættes til aktuel og brugbar undervisning for eleverne, og det er ligeledes med at signalere overfor erhvervslivet, at Aalborg Handelsskole uddanner stærke, erhvervsparate unge, slutter uddannelseschef Elida Hald Christensen. 

Billede: Fra venstre underviser Camilla Sand, der anvender sin viden fra sit praktikforløb i undervisningen. Her i dialog med eleverne Nicole Nielsen og Anja Lauridsen.Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk