Lokale Uddannelsesudvalg


Det lokale Uddannelsesudvalg på Aalborg Handelsskole rådgiver skolen om de merkantile erhvervsuddannelser. Udvalget har ansvaret for – i samarbejde med skolen – at tage initiativ til at placere skolen og dens uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet med dets virksomheder, organisationer, andre institutioner m.v. så dækkende som muligt. Det lokale Uddannelsesudvalg skal således virke for en dialog og kontakt med det lokale arbejdsmarked og skal understøtte skolens bestyrelse i dens bestræbelser for at sikre, at uddannelsessøgende og virksomheder i skolens område i videst mulig omfang sikres adgang til grund-, efter- og videreuddannelse indenfor erhvervsskolens faglig område.

Arbejdsgiverrepræsentanter

 • Personalechef Camilla Mygind Møller – udpeget af Dansk Erhverv
 • Butikschef Søren Lyager Svalgaard – udpeget af Dansk Erhverv (Næstformand)
 • HR chef Charlotte Rye Akselsen – udpeget af DI

Arbejdstagerrepræsentanter

 • Ivan Ziegler – udpeget af HK
 • Kate Ziegler – udpeget af HK (Formand)
 • Mette Lyndgaard Pedersen – udpeget af HK
 • Lene Hürdum Qvist – udpeget af HK

Repræsentanter for Aalborg Handelsskole

 • Forstander Hans Jørgen Møller
 • Centerchef Hanne Muchitsch
 • Underviser Martin Borre Jensen
 • Fuldmægtig Tina Ravn Wrobel
 • Elevrepræsentant Anja Jensen
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk