Lokale Uddannelsesudvalg


Det lokale Uddannelsesudvalg på Aalborg Handelsskole rådgiver skolen om de merkantile erhvervsuddannelser. Udvalget har ansvaret for – i samarbejde med skolen – at tage initiativ til at placere skolen og dens uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet med dets virksomheder, organisationer, andre institutioner m.v. så dækkende som muligt. Det lokale Uddannelsesudvalg skal således virke for en dialog og kontakt med det lokale arbejdsmarked og skal understøtte skolens bestyrelse i dens bestræbelser for at sikre, at uddannelsessøgende og virksomheder i skolens område i videst mulig omfang sikres adgang til grund-, efter- og videreuddannelse indenfor erhvervsskolens faglig område.

HK

 • Ungdomsorganisator Lene Hürdum Qvist – udpeget af HK
 • Sektorformand HK Stat Jonna Vestergaard – udpeget af HK
 • Sektorformand HK Privat Kirsten Estrup Madsen – udpeget af HK
 • Sektorformand HK Handel Kate Ziegler – udpeget af HK
 • Formand HK Kommunal Katharina Hauge Antonsen - udpeget af HK

Dansk Erhverv

 • Personalechef Camilla Mygind Møller – udpeget af Dansk Erhverv
 • Butikschef Søren Lyager Svalgaard – udpeget af Dansk Erhverv

Dansk Industri

 • HR konsulent Lene Flensborg  – udpeget af DI
 • HR Partner Svend Pedersen – udpeget af DI

Aalborg Kommune

 • Leder JobCenter Aalborg Jette Frederiksen – udpeget af Aalborg Kommune
 • HR og arbejdsmiljøafd. Mette Michelle Vaabengaard – udpeget af Aalborg Kommune

Repræsentanter for Aalborg Handelsskole

 • Forstander Hans Jørgen Møller
 • Kontorleder Anne Klit Thomsen
 • Underviser Hans Wolff
 • Underviser Mette Haack Christensen
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk