Lokal undervisningsplan - grundforløb


Undervisningsplanen gælder for det merkantile grundforløb, hvor der er optag af elever i august og januar. Eleverne tilbydes valgfri supplerende undervisning efter behov. 

Undervisningsplanen gælder overordnet for skolens afdelinger Langagervej og Strandvejen.
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk