Kvalitetssystematik


For til stadighed at kunne forbedre arbejdet med at skabe læring hos vores elever, laver vi forskellige undersøgelser. Resultaterne herfra anvender vi til at lave handlingsplaner og udføre dem. Man kan sige, at rammerne for undervisning løbende tilpasses pga. af interne og eksterne påvirkninger herunder love og bekendtgørelser. Vi forsøger at skabe de bedste muligheder for læring gennem opfølgning på dét, som vores elever oplever i undervisningssituationen.  

Aalborg Handelsskoles kvalitetssystematik skal give et overordnet billede af det systematiske kvalitetsarbejde, der foregår på skolen. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk