Kvalitet og evalueringer


Aalborg Handelsskole ønsker at fremstå som en handlekraftig uddannelsesinstitution med fokus på en erhvervsrettet uddannelse af høj kvalitet og med fokus på både elever, virksomheder og medarbejdere. For at understøtte, videreudvikle og dokumentere skolens kvalitet er der udformet en kvalitetssystematik for kvalitetsarbejdet.

Ved kvalitetssikring og –udvikling forstås et systematisk, kontinuerligt arbejde med evaluering og opfølgning/udarbejdelse af handleplaner m.h.p. en styrkelse af kvaliteten i alle af Aalborg Handelsskoles ydelser. Kvalitet er et resultat af uddannelsernes indhold, undervisningsmaterialet, lærernes kompetencer, administrationens kompetencer og andre forhold, der påvirker læringsoplevelsen.

På alle Aalborg Handelsskoles uddannelser og kursusaktiviteter er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Desuden er det en naturlig følge af Aalborg Handelsskoles vision, at alle medarbejdere til stadighed har fokus på sikring og udvikling af såvel kerneydelsens samt andre ydelsers kvalitet.
 
Skolen har et klart ønske om at fremstå med en stor åbenhed om, hvad der foregår på området for kvalitet og evalueringer og ønsker samtidigt at leve op til diverse love og bekendtgørelser om kvalitet, gennemsigtighed og åbenhed. 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk