Karakter, gennemførelse og overgang


Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. I Danmark er alle uddannelsesinstitutioner forpligtet til at offentliggøre resultater af evalueringer, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvenser m.m.

Nedenfor finder du tallene for Aalborg Handelsskole, der alle stammer fra Undervisningsministeriets databank.

Handelsgymnasiet - HHX

Erhvervsuddannelser - EUX Business og EUD Business

Voksen- og efteruddannelse (Center for Karriere & Uddannelse)

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk