Virksomhedshold


Aalborg Handelsskole tilbyder også lukkede virksomhedshold. Virksomhedsholdene tilrettes og målrettes virksomhedens behov og ønsker. På de lukkede hold er der også rigtig gode muligheder for at virksomhedens egne eksperter kan komme forbi og undervise eleverne.

Vi har lavet uddannelser i samarbejde med fx Salling Stormagasin og PWT group. Som et led i uddannelserne har vi her lagt spændende emner ind i forløbet såsom international detailhandel med studietur til London samt sundhed/kost.

Vil du vide mere om virksomhedshold så kontakt uddannelseschef Nicolai Pedersen.

Nicolai Bo Pedersen Uddannelseschef
9133 3318
9133 3318
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk