Tekstil


Er du interesseret i mode og trends? Og kunne du tænke dig at arbejde i en tøjbutik eller anden tekstilbutik? Detailuddannelsen med specialet tekstil er målrettet mod små og store tekstilbutikker som fx supermarkeder samt dame- og herretøjsbu­tikker, hvor salg er en vigtig faktor.

I løbet af uddannelsen får du en række salgsorienterede fag som fx personligt salg og salgsplanlægning. Via disse fag lærer du mere om præsentationsteknik og personlig kundeservice. Derudover bliver du undervist i butiksdrift, butiksopbygning, teamwork og arbejdsplanlæg­ning, E-business, kommunikation m.v. Endvidere får du et indblik i internationalt salg.

Efter endt uddannelse er karrieremulighederne mange – du kan bl.a. blive afdelingsleder, bu­tikschef, salgskonsulent eller lignende. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom eller markedsføringsøko­nom.

Adgangskrav

Inden du kan påbegynde uddannelsen på hovedforløbet, skal du have gennemført grundforløbet og følgende grund­fag:
 • Dansk (niveau D)
 • Engelsk (niveau D)
 • Erhvervsøkonomi (niveau C) 
 • Afsætning (niveau C)
 • Informationsteknologi (niveau C)
Du skal sammenlagt have opnået et gennemsnit på karakteren 2 i ovenstående fag og have bestået grundforløbsprøven. For at begynde på hovedforløbet skal du desuden have en uddannelsesaftale. 

Praktik og skoleundervisning

Skoleundervisning og praktik veksles således:
 1. Praktik
 2. Skoleperiode (modul 1 à 2 uger)
 3. Praktik
 4. Skoleperiode (modul 2 à 2 uger)
 5. Praktik
 6. Skoleperiode (modul 3 à 2 uger)
 7. Praktik
 8. Valgfag (2 uger)
 9. Fagprøve (1 uge) 
 10. Praktik
De 9 ugers skoleophold er tilrettelagt, så du kommer til at arbejde i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og samtidig får du også teoretisk undervisning. En del af undervisningen vil foregå som fjernundervisning og e-læring, hvor du arbejder hjemmefra, men hvor du altid kan komme i kontakt til din faglærer. Under din skoleperiode med de valgfrie specialefag kan du sammen med din praktikvirksom­hed evt. vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed kan indgå i din uddannelse.

Din sidste skoleperiode er afsat til en fagprøve, hvor du skal vise din kunnen inden for dit felt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk