Talentudvikling


Uddannelser på hovedforløbet kan også bruges til at afprøve og udvikle talenter. Vi tilbyder flere valgfag på ekspertniveau samt uddannelser, der sigter mod en akademieksamen. Med flere beståede akademifag er du faktisk klar til at tage bl.a. HD 2.del eller søge andre spændende udfordringer.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk