Talentspor - Handelsuddannelse


Talentsporet er oplagt for dig, der gerne vil tilegne dig ekstra viden, og som ønsker at tage handelsuddannelsens fag på højere niveauer.
 
Har du lyst til at have kundekontakt, arbejde med kreative markedsideer, optimere virksomhedens Supply Chain eller effektivisere virksomhedens indkøb? Og planlægger du allerede nu, at du på sigt vil læse videre og måske blive leder? Så er handelsuddannelsen med talentsporet noget for dig!
 
Hvis du vælger talentsporet, får du fagene på højere niveauer. Det kan du bruge til hurtigere at komme videre med fx en akademiuddannelse eller måske en HD.
 
I løbet af din skoleperiode får du en række salgs-, indkøbs-, og logistikorienterede fag som f.eks. personligt salg og markedsføring, leverandørevalueringer og forhandlingsteknik samt optimeringsværktøjer, som f.eks. lean og lageroptimering. Alt sammen på et højere niveau end krævet.
 
Du får også undervisning i Supply Chain Management med mulighed for særskilt akademieksamen - dette gennemføres i samarbejde med UCN act2learn. Det indeholder bl.a. logistik, LEAN, optimering af produktion, forsyningskæder, indkøb og projektstyring. Alt sammen på akademiniveau.

Jobmuligheder

Med talentsporet får du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, sælger, salgsekspedient, indkøbschef, logistikchef eller lagerchef. Du har også mulighed for hurtigt at kunne videreuddanne dig til fx handelsøkonom eller serviceøkonom.

Adgangskrav

For at begynde på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Derudover skal du have gennemført grundforløbet og følgende grundfag:

  • Dansk (niveau C)
  • Engelsk (niveau C)
  • Erhvervsøkonomi (niveau C)
  • Informationsteknologi (niveau C)
  • Afsætning (niveau C)

Du skal sammenlagt have opnået et gennemsnit på karakteren 2 i ovenstående fag og have bestået grundforløbsprøven.

Du kan også begynde på hovedforløbet, hvis du har taget en gymnasial eksamen og samtidig afsluttet et EUS 5 eller 10 ugers forløb (også kaldet HGS-forløb). Du skal dog stadig have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Fakta om Talentsporet

Fagniveau Undervisningen foregår på et højere niveau end krævet. Flere af fagene er på akademiniveau (videregående niveau)
Lektioner 31 undervisningslektioner pr. uge. Dvs. dagligt fra kl. 08.30 – 16.00
Undervisningsuger 7 ugers undervisning (men svarende til 9 ugers normeret undervisning)
Fag/moduler

- 3 ugers specialmodul (Salg, Indkøb eller Logistik)
- 4 ugers Supply Chain Management, Indkøbsmetoder og Internationalt markedsvalg

Bevis

- Afgangsbevis som Salgsassistent, Indkøbsassistent eller Logistikassistent
- Tillæg med beskrivelse af Talentspor
- Mulighed for særskilt akademieksamen i faget Supply Chain Management

Målrettet autobranchen For elever i auto-branchen gives desuden 2 ugers brancherettet specialmodul
Truckkort Mulighed for tilvalg af truckcertifikat
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk