Skoleophold


Skoleopholdene afvikles for langt størstedelens vedkommende i vores fine lokaler på vores adresse på Langagervej. Men der er også indlagt virksomhedsbesøg og anden undervisning ude i byen.

Skoleopholdene ligger jævnt fordelt ud over læretiden. Første skoleophold er typisk placeret indenfor 3 – 6 måneder efter at uddannelsen i praktikvirksomheden er startet.  

Skoleopholdene et tilrettelagt som et godt miks af forelæsninger, dialog, selvstudie og opgaveløsning såvel solo som i grupper. Udgangspunktet for vores arbejdsformer er, at det skal være en interessant og varieret oplevelse at gå på hovedforløbet.

Når du er ansat som elev i en virksomhed, vil du også få løn under dine skoleophold. Her vil din virksomhed kunne få refusion af lønnen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk