Salgsassistent


Er du interesseret i specialvarer som mode, boligtilbehør, sportsudstyr, kosmetik og meget mere? Som salgsassistent lærer du at betjene kunder i forskellige slags butikker. Du lærer også at købe varer ind, styre et lager og føre regnskab. I løbet af din skoleperiode får du desuden en række salgsorienterede fag som fx personligt salg, salgsplanlægning, indkøb, E-business, reklame- og markeds­føring, reklamationer, svind, kommunikation og service. Endvidere får du et indblik i internationalt salg.

Med uddannelsen til salgsassistent åbner du samtidig op for flere karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, bu­tikschef, salgskonsulent, indkøber eller lignende. Du har også mulig­hed for at videreuddanne dig inden for økonomi, kommunikation og formidling eller international handel og markedsføring.

Adgangskrav

Inden du kan påbegynde uddannelsen på hovedforløbet, skal du have gennemført grundforløbet og følgende grund­fag:
 • Dansk (niveau D)
 • Engelsk (niveau D)
 • Erhvervsøkonomi (niveau C) 
 • Afsætning (niveau C)
 • Informationsteknologi (niveau C)
Du skal sammenlagt have opnået et gennemsnit på karakteren 2 i ovenstående fag og have bestået grundforløbsprøven. For at begynde på hovedforløbet skal du desuden have en uddannelsesaftale. 

Praktik og skoleundervisning

Skoleundervisning og praktik veksles således: 
 1. Praktik
 2. Skoleperiode (modul 1 à 2 uger)
 3. Praktik
 4. Skoleperiode (modul 2 à 2 uger)
 5. Praktik
 6. Skoleperiode (modul 3 à 2 uger)
 7. Praktik
 8. Evt. valgfag 
 9. Fagprøve (1 uge) 
 10. Praktik

De 7 ugers skoleophold er tilrettelagt, så du kommer til at arbejde i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og samtidig får du også teoretisk undervisning. En del af undervisningen vil foregå som fjernundervisning og e-læring, hvor du arbejder hjemmefra, men hvor du altid kan komme i kontakt til din faglærer. Under din skoleperiode med de valgfrie specialefag kan du sammen med din praktikvirksom­hed evt. vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed kan indgå i din uddannelse.

Din sidste skoleperiode er afsat til en fagprøve, hvor du skal vise din kunnen inden for dit felt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk