Optagelse og adgangskrav på Hovedforløbet


Du vil automatisk blive optaget på hovedforløbet, når du har fundet en praktikplads og underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed.

For at blive optaget på hovedforløbet skal du desuden:

  • have afsluttet GF2 på EUD Business (her har du mulighed for at vælge hovedforløbsspecialer inden for handel eller detail)
  • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business (her har du mulighed for at vælge hovedforløbsspecialer inden for kontor, handel eller detail)
  • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet HGS 10 uger.
  • være student fra hhx og have afsluttet HGS 5 uger.
  • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk