Økonomi


Har du interesse for økonomi og beregninger og kunne du tænke dig at arbejde på et kontor? Så er kontoruddannelsen inden for økonomi noget for dig. Her lærer du at udarbejde budgetter, bogføre indtægter og udgifter i forbindelse med fx varesalg og løn, lave økonomiske rapporter samt stå for områder som økonomistyring og budgetlægning.

I dine skoleperioder vil du få fag som fx økonomistyring og budget, fakturering, debitor- og kreditorbogholderi samt lønnings­bogholderi og afregning og afstemning til det offentlige.

Med en erhvervsuddannelse inden for økonomi er karrieremulighederne mange – du kan bl.a. blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende. Du har også mulighed for at videreuddanne dig inden for økonomi og formidling – fx til service- eller handelsøkonom.

Adgangskrav

Kontoruddannelsen skal gennemføres med EUX Business eller tilsvarende. For at kunne begynde på hovedforløbet skal du desuden have en uddannelsesaftale. 

Praktik og skoleundervisning

Skoleundervisning og praktik veksles således: 
 1. Praktikuddannelse 
 2. Skoleperiode - 1 uge 
 3. Praktikuddannelse 
 4. Skoleperiode - 1 uge 
 5. Praktikuddannelse 
 6. Skoleperiode - 1 uge 
 7. Praktikuddannelse 
 8. Skoleperiode - 1 uge 
 9. Praktikuddannelse 
 10. Skoleperiode - 1 uge 
 11. Praktikuddannelse 
 12. Skoleperiode - 1 uge 
 13. Praktikuddannelse 
 14. Skoleperiode - 2-4 uger (valgfrie specialefag) 
 15. Praktikuddannelse 
 16. Skoleperiode - 1 uge  
De 9-11 ugers skoleophold er tilrettelagt, så du både kommer til at arbejde i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og samtidig får du også teoretisk undervisning. En del af undervisningen vil foregå som fjernundervisning og e-læring, hvor du arbejder hjem­mefra, men hvor du altid kan komme i kontakt til din faglærer. Under din skoleperiode med valgfrie specialefag skal du sammen med din praktikvirksomhed vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddannelse.
Din sidste skoleperiode er afsat til en fagprøve, hvor du skal vise din kunnen inden for dit felt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk