Kapitalkædedrift


Har du interesse indenfor salg og kunne du tænke dig et job i en større detailkæde? Så er detailuddannelsen indenfor kapitalkædedrift noget for dig. I løbet af din skoleperiode får du en række salgsorienterede fag som fx butiksopbygning, vareeksponering og events, visuel merchandising etc. Via fagene lærer du bl.a. om personlig kundeservice, ligesom du bliver undervist i købmandskab, butiksdrift, indkøb, E-business, reklame- og markedsføring, reklamationer.

Med uddannelsen åbner du samtidig op for flere karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, bu­tikschef, sælger eller lignende. Du har også mulighed for at videreud­danne dig til fx handesløkonom eller markedsføringsøkonom eller måske opstarte egen butik.

Adgangskrav

Inden du kan påbegynde uddannelsen på hovedforløbet, skal du have gennemført grundforløbet og følgende grund­fag:
 • Dansk (niveau D)
 • Engelsk (niveau D)
 • Erhvervsøkonomi (niveau C) 
 • Afsætning (niveau C)
 • Informationsteknologi (niveau C)
Du skal sammenlagt have opnået et gennemsnit på karakteren 2 i ovenstående fag og have bestået grundforløbsprøven. For at begynde på hovedforløbet skal du desuden have en uddannelsesaftale. 

Praktik og skoleundervisning

Skoleundervisning og praktik veksles således:
 1. Praktik
 2. Skoleperiode (modul 1 à 2 uger)
 3. Praktik
 4. Skoleperiode (modul 2 à 2 uger)
 5. Praktik
 6. Skoleperiode (modul 3 à 2 uger)
 7. Praktik
 8. Valgfag (2 uger)
 9. Fagprøve (1 uge) 
 10. Praktik
De 9 ugers skoleophold er tilrettelagt, så du kommer til at arbejde i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og samtidig får du også teoretisk undervisning. En del af undervisningen vil foregå som fjernundervisning og e-læring, hvor du arbejder hjemmefra, men hvor du altid kan komme i kontakt til din faglærer. Under din skoleperiode med valgfrie specialefag kan du sammen med din praktikvirksomhed evt. vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed kan indgå i din uddannelse.

Din sidste skoleperiode er afsat til en fagprøve, hvor du skal vise din kunnen inden for dit felt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk