Hovedspor - Handelsuddannelse


Hovedsporet er for dig, der ønsker at tage den traditionelle handelsuddannelse med speciale inden for salg, indkøb eller logistik.

En vigtig del af arbejdet inden for handel går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Derfor lærer du at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt indkøbe varer i passende mængder. Lyder dette som noget for dig? Uddannelsen er målrettet virksomheder med en salgs-, indkøbs- eller logistikfunktion – f.eks. produktions-, engros- eller import/eksport virksomheder.

I løbet af din skoleperiode får du en række salgs-, indkøbs-, og logistikorienterede fag som f.eks. personligt salg og markedsføring, leverandørevalueringer og forhandlingsteknik samt optimeringsværktøjer, som f.eks. lean og lageroptimering.

Jobmuligheder

Med en handelsuddannelse har du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, sælger, salgsekspedient, lagermedarbejder eller indkøber. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom, serviceøkonom m.m.

Adgangskrav

For at begynde på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Derudover skal du have gennemført grundforløbet og følgende grundfag:

  • Dansk (niveau C)
  • Engelsk (niveau C)
  • Erhvervsøkonomi (niveau C)
  • Informationsteknologi (niveau C)
  • Afsætning (niveau C)

Du skal sammenlagt have opnået et gennemsnit på karakteren 2 i ovenstående fag og have bestået grundforløbsprøven.

Du kan dog også begynde på hovedforløbet, hvis du har taget en gymnasial eksamen og samtidig afsluttet et EUS 5 eller 10 ugers forløb (også kaldet HGS-forløb). Her gælder dog også kravet om en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Fakta om Hovedsporet

Fagniveau Undervisningen foregår på det niveau, der kræves i bekendtgørelsen
Lektioner 23,25 undervisningslektioner pr. uge. Dvs. dagligt fra kl. 08.30 – 14.30
Undervisningsuger 8 ugers undervisning fordelt over 2 år + fagprøve à 1 uges varighed
Fag/moduler

- specialmodul (Salg, Indkøb eller Logistik)
- International Handel, Kulturforståelse og forhandlingsteknik, Logistik og Indkøb

og mulighed for tilvalg af

- E-handel

Bevis

Afgangsbevis som Handelsassistent

Målrettet autobranchen For elever i auto-branchen gives desuden 2 ugers brancherettet specialmodul
Truckkort Mulighed for tilvalg af gaffeltruckcertifikat
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk