Hovedforløbet


Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du begynde på hovedforløbet – og dermed den del, hvor du skal i praktik i en virksomhed og specialisere dig inden for en uddannelsesretning. Her er du ansat og lønnet som elev i en virksomhed. Hovedforløbet rummer dog også kortere skoleophold, hvor du bliver undervist i de emner, der relaterer sig til dit uddannelsesområde. Her kan du sammen med din praktikvirksomhed vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddan­nelse.

Vores undervisere har selv stor praktisk erfaring og er derfor gode til at koble teorierne til den virkelighed, du møder i virksomheden. Samtidig giver skoleopholdene en oplagt mulighed for at udveksle erfaringer med de andre elever på dit hold.

Hovedforløbet tager typisk to år og afsluttes med en fagprøve. Længden på praktikopholdet kan dog afhænge af din uddannelsesbaggrund og tidligere erfaring. 

Vælg specialeretning

På Aalborg Handelsskole findes en række specialer inden for flere forskellige uddannelsesretninger:

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk