Handelsuddannelser


Indkøb, salgsmetoder, personaleadministration, handel på tværs af grænser, ekspedition, markedsføring, forhandling, varetransport… Med handel som uddannelsesretning kommer du til at arbejde bredt og med både små og store virksomheder – alt afhængig af hvilken type virksomhed du får elevplads i. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om handel med varer i store partier, og du lærer at repræsentere en virksomhed som mellemhandler mellem den og dens kunder. En vigtig del af arbejdet går ud på at forhandle en god pris, så varen kan sælges videre med fortjeneste. Derfor lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter samt at indkøbe varerne i passende mængder.
Du kan vælge mellem følgende retninger inden for handel på hovedforløbet:
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk