Fagprøve


En erhvervsuddannelse afsluttes med en fagprøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Fagprøven er et afsluttende projekt, der skal koble den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen sammen. Eleven skal i samarbejde med sin virksomhed finde en opgave inden for et afgrænset område i virksomheden, som de skal arbejde med i deres opgave. 
 
Fagprøven består af en skriftlig projektrapport, som også skal bedømmes ved en mundtlig eksamen. Fagprøven giver eleverne mulighed for at vise deres kvalifikationer og kompetencer inden for det fagområde, som de har valgt at specialisere sig inden for.
 
Fagprøven skal udarbejdes i løbet af det sidste halve år af hovedforløbet mens eleven stadig er i praktik i virksomheden. Her får de stillet en uge til rådighed, hvor de arbejder med opgaven (dvs. at de ikke er på arbejde, mens de udarbejder fagprøven). 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk