Erfaringsmøder


For at sikre en relevant og virkelighedsnær uddannelse afholder vi løbende arrangementer, hvor vi inviterer jer som virksomhed inden for. Vi afholder fx to årlige erfagrupper inden for skolens specialer. Alle virksomheder, der er interesserede i at få indflydelse på uddannelsen via spændende input, er velkomne på disse erfamøder. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk