Akademispor - Handelsuddannelse


Akademisporet er oplagt for dig, der gerne vil tilegne dig ekstra viden, og som ønsker at gå i dybden med handelsuddannelsens fag.
 
Har du lyst til at have kundekontakt, arbejde med kreative markedsideer, optimere virksomhedens Supply Chain eller effektivisere virksomhedens indkøb? Og planlægger du allerede nu, at du på sigt vil læse videre og måske blive leder? Så er handelsuddannelsen med akademisporet noget for dig!
 
Hvis du vælger akademisporet, får du fagene på højere niveauer. Det kan du bruge til hurtigere at komme videre med fx en akademiuddannelse eller måske en HD.
 
I løbet af din skoleperiode får du en række salgs-, indkøbs-, og logistikorienterede fag som f.eks. personligt salg og markedsføring, leverandørevalueringer og forhandlingsteknik samt optimeringsværktøjer, som f.eks. lean og lageroptimering. Alt sammen på et højere niveau end krævet.
 
Du får også undervisning i Supply Chain Management med mulighed for særskilt akademieksamen - dette gennemføres i samarbejde med UCN act2learn. Det indeholder bl.a. logistik, LEAN, optimering af produktion, forsyningskæder, indkøb og projektstyring. Alt sammen på akademiniveau.

Jobmuligheder

Med akademisporet får du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive ansat inden for jobområder som salg, indkøb og logistik. Du har også mulighed for hurtigt at kunne videreuddanne dig til fx handelsøkonom eller serviceøkonom.

Adgangskrav

For at begynde på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Derudover skal du have gennemført grundforløbet og følgende grundfag:

  • Dansk (niveau C)
  • Engelsk (niveau C)
  • Erhvervsøkonomi (niveau C)
  • Informationsteknologi (niveau C)
  • Afsætning (niveau C)

Du skal sammenlagt have opnået et gennemsnit på karakteren 2 i ovenstående fag og have bestået grundforløbsprøven.

Du kan også begynde på hovedforløbet, hvis du har taget en gymnasial eksamen og samtidig afsluttet et EUS 5 eller 10 ugers forløb (også kaldet HGS-forløb). Du skal dog stadig have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Fakta om akademisporet

Fagniveau Undervisningen foregår på et højere niveau end krævet. Flere af fagene er på akademiniveau (videregående niveau)
Lektioner 31 undervisningslektioner pr. uge. Dvs. dagligt fra kl. 08.30 – 16.00
Undervisningsuger 7 ugers undervisning (men svarende til 9 ugers normeret undervisning) fordelt over 2 år + fagprøve à 1 uges varighed
Fag/moduler

- specialmodul (Salg, Indkøb eller Logistik)
- Supply Chain Management, Indkøbsmetoder og Internationalt markedsvalg

og mulighed for tilvalg af

- E-handel

Bevis

- Afgangsbevis som Handelsassistent
- Tillæg med beskrivelse af akademispor
- Mulighed for særskilt akademieksamen i faget Supply Chain Management (10 ECTS-point)

Målrettet autobranchen For elever i auto-branchen gives desuden 2 ugers brancherettet specialmodul
Truckkort Mulighed for tilvalg af gaffeltruckcertifikat
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk