Administration


Er du interesseret i kommunikation, økonomi, markedsføring, IT og administrative opgaver? Uddannelsen administration er målrettet alle typer virk­somheder – små og store, samt danske og internationale. Her kommer du til at håndtere markedsføringsopgaver, kommunikationsopgaver samt opgaver indenfor regnskab og økonomi. Du lærer også at formulere dig på andre sprog og bruge it-programmer.

I løbet af din skoleperiode får du en række administrative fag som fx planlægning, regnskab, administration og sagsbehandling. Derudover undervises du også i IT, webkommunikation og grafisk præ­sentation.

Efter endt uddannelse kan du bl.a. blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig, advokatsekretær eller lignende. Du har også mulighed for at videreuddanne dig inden for økonomi, kommunikation og formidling.

Adgangskrav

Kontoruddannelsen skal gennemføres med EUX Business eller tilsvarende. For at kunne begynde på hovedforløbet skal du desuden have en uddannelsesaftale. 

Praktik og skoleundervisning

Skoleundervisning og praktik veksles således: 
  1. Praktikuddannelse 
  2. Skoleperiode - 2 uger (bundne specialefag) 
  3. Praktikuddannelse 
  4. Skoleperiode - 1 uge (bundne specialefag) 
  5. Praktikuddannelse 
  6. Valgfrie specialefag - 3-7 uger 
  7. Praktikuddannelse 
  8. Skoleperiode - 1 uge (fagprøven) 
  9. Praktikuddannelse
De 7-11 ugers skoleophold er tilrettelagt, så du både kommer til at arbejde i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og samtidig får du også teoretisk undervisning. En del af undervisningen vil foregå som fjernundervisning og e-læring, hvor du arbejder hjem­mefra, men hvor du altid kan komme i kontakt til din faglærer. Under din skoleperiode med valgfrie specialefag skal du sammen med din praktikvirksomhed vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddannelse.
Din sidste skoleperiode er afsat til en fagprøve, hvor du skal vise din kunnen inden for dit felt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk