Fraværstal for HHX


Jf. BEK nr. 1212 af 11/10/2018 ”Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser” § 3 oplyses det, at Aalborg Handelsgymnasiums samlede fravær ift. undervisningsfremmøde var

  • på 8,8% for skoleåret 2017/2018 på HHX-afdelingerne

Det skriftlige fravær i perioden 2017/2018 er opgjort til 1,0%

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk