For vejledere


Vi har på denne side samlet en lang række nyttige links for jer som vejledere, der henviser til informationer vedr. vores to ungdomsuddannelser.

HHX

EUX Business

EUD

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk