Fastholdelsesstrategi for Handelsgymnasiet Aalborg


Aalborg Handelsgymnasium arbejder målerettet med at fremme elevers læring og trivsel, og forebygge elevfrafald ved hjælp af en række handlingsparametre. Læs mere om fastholdelsesstrategien i nedenstående pdf.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk